Csepel II. Jézus Szíve Plébánia
Zene be/ki
Facebook
YouTube

2017.máj.21 - 28. Húsvét 6.vasárnap

 1. Ma imádkozunk minden katolikus templomban a hírközlő eszközök dolgozóiért, ... az igazat, csakis az igazat és a teljes igazat... - mondják. Magunkért, hogy ezeket keressük, nézzük és olvassuk.
 2. Szerdán mondókára várjuk az édesanyákat.
 3. Csütörtük a Húsvét utáni 40-ik, a Mennybemenetel napja. Egyházmegyénk minden templomában 17,00 - 19,00 között imádkozunk. A szentmise után a Prohászka ima- szövetség helyi képviselői vezetik. Csüt este 19-től rövid, rendkívüli képv. gyűlés a plébánián a soron következő feladatokról.
 4. Péntek este a bérmálkozókat várjuk.
 5. Jövő vasárnap este gitáros szentmise. Az agapéra szeretettel kérünk süteményt.
 6. Tegnap volt a tavaszi nagymarosi katolikus ifjúsági találkozó.
 7. Megköszönjük a héten kapott adományt. Véget értek az írásbeli érettségik, megköszönjük az imákat!
 8. Az előttünk álló eseményekből: - Pünkösdhétfőre Fehérvárra várja a püspök atya az egyházmegye apraja-nagyját! - Jun.11. az egyházközségi napunk. Az óbudai kórus énekel. 14-kor állati(jó) bemutató lesz a plébánia udvarán. - Úrnapjára már most gyűjtsük otthon a virágszirmokat. minden kislányt vonjunk bele!!
 9. Az Új Ember mai mellékletét, aki teheti, átnézés után hozza vissza a sikrestyébe. A családokat támadó, tudatunkat erőszakosan félrevezető nézeteket mutat be! Nagyon fontos dokumentum!!!
Kispál György plébános

Alsószentiváni prédikáció

Írta: Admin, 2017-05-17 14:45:02

Alsószentiván, prédikáció - 2017.05.13

Videógaléria megtekintése...

Kassai Zarándoklat

Írta: Admin, 2017-05-11 13:32:01

Himnusz a kassai Dómban!

A Húsvét utáni szombaton százhúsz ajakról zengett magyarul az ének, és zengett a Himnusz a világ legszebb Szent Erzsébet templomában, a kassai Dómban!
Már tíz éve, hogy nyolcszázadik születésnapján ünnepeltük a világ leghíresebb női szentjét, Árpád-házi Szent Erzsébetet. Fölkerestük emlékhelyeit; még Marburgba a csodálatos mesevárosba is elmentünk. De Kassa, a kassai Dóm - kimaradt. Talán jobb is, mert mostanra készült el a külső és belső renoválás. "Még sosem láttuk állvány nélkül"- újságolta egy helybéli.
Meghatódva néztünk fel a gótika remekére, az aranyos főoltárra. Áhítattal jártuk kőrbe a falakat. Mindenütt a magyar szentek, és történelmünk nagyjai üdvözöltek. De mi is őket! És a templom életre kelt! A csodálatos akusztikában zengett az ének! A katedrális régi ismerősként, boldog örömmel visszhangozta dalainkat. És a végén - a Himnusz! Kassán, a Dómban, magyarul! Hihetetlen!
Hatása máig kísér bennünket.
Kispál György plébános


Galéria megtekintése...

Jó Pásztor vasárnap

Írta: Admin, 2017-05-08 19:08:32

Drága Gyuri Atya és Árpád Atya!

Szívből és szeretettel köszöntünk Téged Jó Pásztor vasárnapján.
Istennek legyen hála Érted!
Köszönjük Neked, hogy velünk Vagy, hogy szeretettel elviselsz bennünket, hogy minden körülmények között, hitelesen hitre, reményre és szeretetre buzdítasz minket. Az Úr továbbra is adjon Neked erőt hozzánk!

Szeretettel, hálás köszönettel:
mindannyiunk nevében

Drága Atyám, kérlek, segíts engem,
hogy elvigyem tiszta illatodat mindenhová, amerre az utam visz.
Áraszd el a lelkem a Te lelkeddel és életeddel.
Töltsd el és vedd birtokodba egész lényemet, oly teljességgel,
hogy egész életem csak a Te életed kisugárzása legyen.
Ragyogj keresztül rajtam és töltsd el bensőmet,
hogy minden lélek, akivel csak találkozom,
érezze meg jelenlétedet a lelkemben.
Emeljék fel tekintetüket,
de ne engem lássanak, hanem csak Téged, Uram!
Maradj velem, és úgy fogok ragyogni,
ahogyan Te ragyogsz, hogy mások világossága legyek.
Minden világosság a Tiéd, Uram, és nem belőlem sugárzik.
Te vagy az, aki rajtam keresztül másokra ragyog.
Engedd nekem, hogy úgy magasztaljalak Téged,
ahogyan a legjobban szereted, jóságot sugározva a körülöttem élőkre.
Engedd nekem, hogy hirdesselek Téged,
de prédikálás nélkül, nem szavakkal, hanem életem példájával,
a cselekedeteimet kísérő egyetértés vonzereje által,
az irántad érzett szívbeli szeretetem nyilvánvaló teljességével.
Boldog John Henry Newman bíboros

"Uram, Jézus Krisztus, Te, mint Jó Pásztor, utána mész a megzavarodott, eltévedt embernek. Magadhoz öleled, akiket megsebzett és megcsalt az élet.
Neked ajánljuk mindazokat, akiknek megnehezedett az élet. Uram, Jézus Krisztus, gondos pásztorként kíséred életutunk buktatóit. Sokkal türelmesebb vagy, mint el tudnánk képzelni. Rád bízzuk azokat, akik nehéz terheket hurcolnak. Neked adjuk kortársaink gondjait, szorongásait, ínségét.
Uram, Jézus Krisztus, te tanítványaidat barátságoddal ajándékoztad meg. Elküldted őket, hogy hirdessék az Örömhírt, hogy gyógyítsanak, és reményt adjanak. Ma is szükséged van barátokra, akik egészen átadják magukat Neked, hogy általuk munkálkodj.
Kérünk, küldj ma is munkásokat aratásodba! Kérünk, legyenek ma is, akik készek veled munkálkodni.
Kérünk egyházi, papi és szerzetesi hivatásokért.
Uram, Jézus Krisztus, Jó Pásztor, kérünk Téged a papokért. Szolgálják a Te nevedben az egységet és a kiengesztelődést, hiszen ők szolgáltatják ki a szentségeket és hirdetik Örömhíredet. Add, hogy a Te Lelked által imádkozzanak, vessék be magukat örömmel a Te szolgálatodba.
Uram, te velünk vagy minden nap a világ végéig. Segíts, hogy hitelesen éljük meg hivatásunkat és így eleven tanúi legyünk szabadító Igazságodnak és a Te mindent átalakító Szeretetednek.
Ámen."

Ha a pap...

Nehéz mindenkinek a kedvére tenni, sőt szinte lehetetlen. Így van ez a papoknál is, akik bármit csinálnak, valakinek biztosan nem felel meg. Ugyanis:

 • ha hangosabban prédikál, akkor ordibál.
 • ha a szokottnál 10 perccel hosszabban prédikál, akkor bőbeszédű.
 • ha normálisan beszél, akkor az ember nem ért semmit.
 • ha saját autója van, akkor világias beállítottságú.
 • ha nincs autója, akkor nem halad a korral.
 • ha az egyházközség tagjait látogatja, akkor szimatol.
 • ha családokat látogat, akkor soha sincs otthon.
 • ha otthon van, akkor nem látogat családokat.
 • ha pénzről beszél, akkor pénzsóvár.
 • ha templom javára gyűjt, akkor kihúzza az emberek zsebéből a pénzt.
 • ha nem rendez ünnepséget, akkor semmi nem történik.
 • ha ünnepséget szervez, akkor nem tud nyugton maradni.
 • ha a gyóntatása alapos, akkor lassan gyóntat.
 • ha gyorsan gyóntat, akkor nem jó pap.
 • ha a szentmisét pontosan kezdi, akkor siet az órája.
 • ha később kezdi, akkor feltartja a híveket.
 • ha a templomot renováltatja, akkor feleslegesen szórja a pénzt.
 • ha nem építkezik, akkor hagy mindent tönkremenni.
 • ha fiatal, akkor nincs tapasztalata.
 • ha idős, akkor menjen már nyugdíjba.
 • ha meghal, akkor nincs aki pótolja.

Húsvét ünnepe

Írta: Admin, 2017-04-15 16:57:13

Húsvét vasárnapján a 7 és 9-órai szentmisék előtt áldjuk meg az ételeket. Idén először húsvéti kalácsot is áldunk; minden család hazavihet egyet.
Gondoljunk az idősekre, betegekre!
A 9-órai szentmisében adja át főminisztránsi szolgálatát Gayerhosz Norbi testvérünk. A szentmise után minden kedves munkatársat várunk a hittanterembe.

Húsvét hétfőjén reggel 7 és 9-kor, valamint este 18-kor tartunk szentmisét. 11-kor nem. Akkor egy idősotthonban vagyunk.

Köszönet mindenkinek, aki idei Húsvétunkat szebbé tette, énekével, munkájával, díszítésével, minisztráns szolgálatával, adományaival. Csak a dicséret és köszönet illet mindenkit!

Minden kedves testvérünknek, vendégeinknek Kegyelmekben gazdag Húsvétot kívánunk!

Kispál György plébános

Karitász Coop élelmiszergyűjtés

Írta: Admin, 2017-03-25 11:59:15

"Tégy minket, Urunk jóvá és segítésre késszé! Engedd, hogy önzetlen segítői legyünk a szegényeknek!"

Köszönjük mindenki szolgálatát, segítségét, a lehetőséget, hogy gyűjthettünk.
Szeretettel: Marietta

Miserend és Urnatemető

Plébánia címe: 1214 Budapest, Sas utca 10.
GPS-be XXI. Kerület BÉKE TÉR-t kell betáplálni!
Telefon: 06-1-276-9323
E-mail: plebania[kukac]cs2pl.t-online.hu

Alapítvány:
SZJA 1%: 18228658-1-43

Heti hirdetések

2017.máj.21 - 28. Húsvét 6.vasárnap

 1. Ma imádkozunk minden katolikus templomban a hírközlő eszközök dolgozóiért, ... az igazat, csakis az igazat és a teljes igazat... - mondják. Magunkért, hogy ezeket keressük, nézzük és olvassuk.
 2. Szerdán mondókára várjuk az édesanyákat.
 3. Csütörtük a Húsvét utáni 40-ik, a Mennybemenetel napja. Egyházmegyénk minden templomában 17,00 - 19,00 között imádkozunk. A szentmise után a Prohászka ima- szövetség helyi képviselői vezetik. Csüt este 19-től rövid, rendkívüli képv. gyűlés a plébánián a soron következő feladatokról.
 4. Péntek este a bérmálkozókat várjuk.
 5. Jövő vasárnap este gitáros szentmise. Az agapéra szeretettel kérünk süteményt.
 6. Tegnap volt a tavaszi nagymarosi katolikus ifjúsági találkozó.
 7. Megköszönjük a héten kapott adományt. Véget értek az írásbeli érettségik, megköszönjük az imákat!
 8. Az előttünk álló eseményekből: - Pünkösdhétfőre Fehérvárra várja a püspök atya az egyházmegye apraja-nagyját! - Jun.11. az egyházközségi napunk. Az óbudai kórus énekel. 14-kor állati(jó) bemutató lesz a plébánia udvarán. - Úrnapjára már most gyűjtsük otthon a virágszirmokat. minden kislányt vonjunk bele!!
 9. Az Új Ember mai mellékletét, aki teheti, átnézés után hozza vissza a sikrestyébe. A családokat támadó, tudatunkat erőszakosan félrevezető nézeteket mutat be! Nagyon fontos dokumentum!!!
Kispál György plébános

Facebook